Mediation heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschiloplossing.

  1. Mediation is een informele procedure en dat maakt de stap naar de mediator laagdrempelig.
  2. Wat besproken wordt is vertrouwelijk.
  3. Het is een stuk voordeliger dan andere vormen van geschiloplossing (rechtspraak, arbitrage etc)
  4. Cliënten hebben zelf de regie over de oplossing en de eventuele afspraken, het draagvlak voor deze afspraken is vaak groot.
  5. Er is meer ruimte voor emoties en andere onderliggende kwesties dan bij de rechtspraak.