Conflicten binnen de familie hebben een extra ‘lading’. Vaak is er een duidelijke aanleiding en dan lijkt het alsof dat de oorzaak van alle problemen is. Meestal is dat niet zo en speelt er veel meer. Een familie is een ‘systeem’ waarin ieder zijn eigen rol heeft. Soms heeft men die rol (onbewust) zelf op zich genomen en soms groeit het vanzelf zo. Doordat iedereen zijn eigen rol en plaats binnen de familie heeft blijft alles min of meer in evenwicht. Maar misschien is er wel onvrede over de verdeling van die taken/rollen. En misschien is er jaren geleden een incident geweest wat nooit goed is uitgesproken en als een soort ‘veenbrand’ onder de grond is gaan smeulen. Er is dan maar weinig nodig om dat vuur te laten oplaaien.

Familie duurt het langst

Harry Mulisch (schrijver, 1927-2010)

Vrienden kies je en je familie krijg je, zo klinkt het gezegde. Het mooie van een familieband is dat er iets onvoorwaardelijks inzit. Er is een bloedband, je bent misschien samen opgegroeid dan geeft een band die nergens mee te vergelijken is. Als er binnen de familie conflicten ontstaan heeft dat vaak niet alleen invloed op de directe partijen maar ook op overige familieleden. Iets simpels als een verjaardag willen vieren kan ineens voor problemen zorgen. Soms voelt men zich gedwongen om een kant te kiezen en voelen de andere familieleden zich onder druk gezet. Zij verlangen vaak ook naar de tijd voordat het conflict ontstond en willen graag harmonie binnen de familie. Zoals hierboven beschreven spelen er vaak dieperliggende oorzaken voor familieconflicten. In veel families heerst een sfeer ‘voor de goede vrede’ of weet men gewoon niet hoe je iets moet uitpraten. Vaak is de communicatie verstoord en is men ook niet goed op de hoogte van de beweegredenen van de ander. En dan kun je inderdaad misverstanden krijgen. Als bijvoorbeeld broers/zussen of ouders en kinderen in een conflict verwikkeld raken werkt dit vaak als een steen die in het water wordt gegooid. Het begint klein met een cirkeltje maar uiteindelijk wordt die cirkel steeds groter en krijgen steeds meer mensen (binnen de familie) ermee te maken en lijden er steeds meer mensen onder.

Als mediator kan ik jullie helpen een familieconflict op te lossen. Door te helpen jullie met elkaar het gesprek aan te gaan kan wederzijds begrip ontstaan. Kwesties die spelen (uit het verleden) kunnen dan op een veilige, vertrouwde en constructieve manier worden besproken. Als familie blijf je nou eenmaal altijd met elkaar verbonden en door mediation kan de band weer hersteld worden. Ook als er kwesties spelen tussen meer dan twee familieleden kan mediation helpen om de familieband en het contact weer te herstellen.