Mediation is een vorm van geschiloplossing die tussenpartijdig is. Dat wil zeggen dat, in tegenstelling tot bovenpartijdige geschiloplossing zoals rechtspraak, de mediator tussen beide partijen staan. De mediator gaat geen oordeel vellen of suggesties geven of zich met de inhoud bemoeien, maar begeleidt het proces van afspraken maken tussen cliënten. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie verbetert, dat duidelijk wordt welke belangen er spelen en zorgt voor een veilige sfeer tijdens de gesprekken. De mediator is onpartijdig en neutraal. De afspraken die gemaakt kunnen worden zijn helemaal van clïenten zelf, zij dragen zelf de oplossing aan.

Wanneer mediation?

Niet elk conflict is geschikt voor mediation. Om een mediationtraject succesvol te laten verlopen zijn er drie belangrijke voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  1. Jullie moeten er beiden uit willen komen en je daar ook voor in willen zetten op basis van vrijwilligheid.
  2. Er moet onderhandelingsruimte- en bereidheid zijn bij beide partijen.
  3. Jullie zijn beide bevoegd om hierover afspraken te maken

Vrijwilligheid is erg belangrijk anders kan een mediationtraject niet worden opgestart. De mediator zal ook voorafgaande aan het traject bij beide cliënten checken of die vrijwilligheid er ook daadwerkelijk is.

Voordelen van mediation

Het grote voordeel van mediation is dat cliënten zelf zorg dragen voor een oplossing. Als er afspraken vastgelegd worden staan cliënten hier ook achter. Uit onderzoek blijkt dat afspraken die tijdens een mediationtraject zijn gemaakt beter worden nageleefd door beide partijen dan wanneer deze zijn opgelegd. Ook is er bij mediation geen sprake van win-verlies situatie zoals bijvoorbeeld bij rechtspraak het geval is. De rechter doet uitspraak en de ene partij wint en de andere verliest. Bij mediation gaan we voor een win-win situatie. Er wordt naar een oplossing gewerkt waar beide partijen achter staan. We gaan dus niet voor het gelijk maar voor het geluk!