Mediation in een arbeidskwestie is een vak apart en daarom ben ik als arbeidsmediator hierin gespecialiseerd en geaccrediteerd. Mensen bevinden zich vaak een aanzienlijk deel van de week op de werkvloer. Als er iets is waardoor de werknemer niet goed kan functioneren of de werkgever zijn taken niet goed kan uitvoeren dan kan mediation de oplossing bieden.

Een vervelende situatie op het werk is vaak een opeenstapeling van factoren. Je kunt het vergelijken met dominostenen ; als er eentje omvalt gaan er meer om, het bekende domino-effect. De mediator kan als neutrale en onafhankelijke buitenstaander dit proces doorbreken en jullie met elkaar in gesprek brengen, zo kunnen jullie werken naar een oplossing.

Bij welke situaties kan arbeidsmediation ingezet worden?

  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Spanningen op de werkvloer
  • Arbeidsconflicten
  • Exit-trajecten

Hoe ziet een traject bij arbeidsmediation eruit?

Voorgesprek:

Tijdens het voorgesprek gaat de mediator eerst met beide partijen apart in gesprek. Zij krijgen hierbij de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. De mediator stelt vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, veel van die vragen stelt hij aan beide partijen. Ook vraagt de mediator of er zaken zijn die men liever niet in het gezamenlijke gesprek bespreekt. Veiligheid is erg belangrijk. De mediator zal ook het proces toelichten en de opties die beide partijen hebben bespreken. Wat tussen de mediator en een partij besproken is blijft vertrouwelijk.

Gezamenlijk gesprek:

Na de voorgesprekken gaat de mediator met beide partijen tegelijk in gesprek. Er wordt gekeken waar elkaars belangen en behoeften liggen. Soms kan het zijn dat er ook adviseurs bij dit gesprek aanwezig zijn bijvoorbeeld advocaten. De mediator is verantwoordelijk voor het proces en zal bij alle partijen checken of zij akkoord gaan met de gesprekspartners. Iedereen die tijdens de gesprekken aanwezig is moet een geheimhoudingsverklaring tekenen, alles wat aan de mediationtafel besproken wordt is en blijft vertrouwelijk. Een aantal vragen die tijdens de voorgesprekken zijn gesteld zal die mediator opnieuw stellen tijdens dit gesprek. Dit om iedereen de kans te geven te antwoorden zoals hij/zij op dat moment wil, bovendien kan de andere partij dan ook horen hoe iemand ergens over denkt. De mediator gaat samen met de partijen onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn, deze worden uitgebreid besproken.